O nama

Naša strategija razvoja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ima dva osnovna fokusa, a to je dijete i trajno unaprjeđivanje rada odgojno-obrazovnih ustanova, u pedagoškoj godini 2019./2020. cjeloviti sustav kontinuirane podrške djeci rane i predškolske dobi usmjeravamo na osiguravanje najboljih mogućih uvjeta, te podršku za učenje i cjeloviti razvoj svakog djeteta. Držimo potrebitim sustavno unaprjeđivati kvalitetu odgoja i obrazovanja koje pruža jednake mogućnosti svakom djetetu.

Ispiši stranicu