Stručni akti Vrtića


Provedbeni plan rada u periodu od 11.5.2020. do 22.5.2020.

 


Temeljem čl. 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.

Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Kurikulumom dječjeg vrtića utvrđuje se: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

Kurikulum 2021./2022.
Odluka kojom se usvaja Kurikulum DV Jabuka

 


Temeljem čl. 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe rada s djecom s posebnim potrebama, kao i druge programe koje dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.
 

Godišnji plan i program rada 2021./2022.
Odluka kojom se usvaja Godišnji plan i program rada 
Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2020./2021.
Odluka kojom se usvaja Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2020./2021.
Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2019./2020.
Odluka kojom se usvaja Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2019./2020.
Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2018/2019

Odluka kojom se usvaja Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2018./2019.Ispiši stranicu