Javna nabava

 


Rok za predaju ponuda je 15. siječnja 2021. godine


Poziv na dostavu ponuda - Hrana za doručak
Troškovnik - doručak
Obavijest - Hrana za doručak


Poziv na dostavu ponuda - Mliječni proizvodi
Troškovnik - Mliječni proizvodi
Obavijest - Mliječni proizvodi

Poziv na dostavu ponuda - Kruh i krušni proizvodi
Troškovnik - Krušni proizvodi
Obavijest - Krušni proizvodi

Poziv na dostavu ponuda - Mesni proizvodi
Troškovnik - Mesni proizvodi
Obavijest - Mesni proizvodi

Poziv na dostavu ponuda - Ostali prehrambeni proizvodi
Troškovnik - ostali prehrambeni proizvodi
Obavijest - prehrambeni proizvodi

Poziv na dostavu ponuda - Smrznuti proizvodi
Troškovnik - smrznuti proizvodi
Obavijest - smrznuti proizvodi

Poziv na dostavu ponuda - Potrošni materijal i sredstva za čišćenje
Troškovnik - sredstva i pribor za čišćenje
Obavijest - sredstva i pribor za čišćenje


Poziv na dostavu ponuda - Uredski i potrošni materijal
Troškovnik - Uredski i potrošni materijal
Obavijest - uredski i potrošni materijal

 


Ispiši stranicu