Pravni kutak

Dječji vrtić Jabuka sa sjedištem u Zagrebu, Resnički put 88  je javna ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13).   

Osnivač Vrtića je Grad Zagreb.
 

Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

 upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

 izdavanje potvrda i mišljenja,

 upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik

Ispiši stranicu