Kraći program ranog učenja engleskog jezika


Provedbom  posebnog kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika želimo zainteresiranoj djeci omogućiti ostvarivanje općeg cilja, a to je razvoj kompetencija komuniciranja na stranom (engleskom) jeziku.  Primjenjujemo situacijski pristup učenja  koji djetetu omogućuje razumijevanje i smisleno korištenje engleskog jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija: u svakodnevnom životu, kroz bliske ili teme od osobitog interesa. U programu ranog učenja engleskog jezika  polazimo od interesa djeteta, skrbimo o individualnim sposobnostima i mogućnostima pojedinog djeteta. Naše aktivnosti  usmjerene su na:
Naši očekivani ishodi učenja usmjereni su na postizanje visoke razine motiviranosti djece za nastavak učenja engleskog jezika.

Ispiši stranicu