Cjelodnevni sportski program

U našem vrtiću već niz godina  provodimo  cjelodnevni sportski program.  Intenzivnom provedbom tjelesnih aktivnosti promoviramo ostvarivanje općih i specifičnih zadaća kao što su:  skrb o sigurnosti i zaštiti zdravlja svakog djeteta, formiranje pozitivnih navika za zdravim načinom života, individualni rad s djecom u zadovoljavanju svih njihovih potreba, posebice potrebe za kretanjem, poticanje pozitivne slike o sebi, održavanje psihofizičke ravnoteže, poticanje asertivnosti,  poticanje  motorike i funkcionalnih sposobnosti, jačanje i razgibavanje svih mišićnih skupina, regulacija tjelesne težine, jačanje samopouzdanja,  prevencija emocionalnih poteškoća, poticanje prosocijalnog ponašanja (suosjećanje i osjetljivost za potrebe drugih i drugačijih) .
Kroz sustavnu provedbu tjelesnih aktivnosti omogućujemo ostvarivanje:

Djeca sportske skupine sudjeluju u različitim sportsko-rekreativnim programima kao što su klizanje i plivanje s ciljem razvoja i usavršavanja novih sportskih vještina. Pravodobnim informiranjem roditelja o tijeku realizacije aktivnosti cjelodnevnog sportskog   programa, sudjelovanjem u zajedničkim sportskim igraonicama sustavno   podržavamo partnerstvo vrtića i obitelji u poticanju ranog razvoja djece i njegovanju zdravih životnih navika u vrtićkom i obiteljskom okruženju. 

 


Ispiši stranicu