Cjelodnevni Montessori program

Montessori program se u dječjem vrtiću Jabuka provodi u kontinuitetu od pedagoške godine 2007./2008. Prema Državnom pedagoškom standardu (NN 63/08) Montessori program definiran je kao alternativni odgojno-obrazovni program usmjeren na  poticanje razvoja životno važnih kompetencija djece. Montessori pedagogiju osmislila je dr. Maria Montessori, koja je kroz znanstveno promatranje djeteta došla do mnogih spoznaja. Opći cilj Montessori programa je poticajnom i pripremljenom  okolinom u Montessori mješovitim skupinama kreirati uvjete za aktivno učenje i razvoj svih djetetovih potencijala, poticati individualan rad  sa svakim djetetom kroz faze posebne osjetljivosti i ovisno o djetetovom interesu.
Odgojno-obrazovni rad prema načelima Montessori pedagogije usmjeren je ka stjecanju određenih znanja, vještina i vrijednosti (stavovi) koji su izraženi kroz direktne i indirektne odgojno-obrazovne ciljeve rada djeteta s priborima. Ključno je pružiti djetetu podršku u osamostaljivanju,  samoizgradnji i uključivanju u svakodnevne aktivnosti u svojoj bliskoj okolini. Odgovornost odraslih je stvarati odgojno-obrazovne kontekste koji djeci olakšavaju stjecanje iskustva činjenjem i korištenjem onoga što znaju.  Posebna pozornost usmjerena je na inkluziju djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u skupinu djece opće populacije kako bi se poticao razvoj osobnosti, empatije, socijalne i emocionalne inteligencije i misaoni razvoj. Djeca s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju rade s istim priborom kao i ostala djeca, ali prema prilagođenom načinu rada i sa smanjenim brojem elemenata u vježbi.
Kreiranje Montessori  poticajne okoline primjenom načela Montessori pedagogije:

Područja odgojno-obrazovnog rada po sustavu  Montessori metode:

Svakodnevni rad odvija se kroz razdoblja posebne osjetljivosti:


Ispiši stranicu