Vizija razvoja dječjeg vrtića


Naša vizija razvoja Dječjeg vrtića je stvaranje sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za djecu, koje će im pružiti optimalne uvjete za razvoj i učenje. Želimo biti vrtić koji će biti prepoznat po visokoj pedagoškoj kvaliteti, individualnom pristupu svakom djetetu te kontinuiranom stručnom usavršavanju našeg tima.

 
U skladu s modernim pedagoškim pristupima, želimo kontinuirano unapređivati program rada vrtića kako bismo djeci pružili raznovrsne aktivnosti i iskustva koja će poticati njihov cjelokupni razvoj - emocionalni, socijalni, fizički i kognitivni.
 
Također, želimo uspostaviti suradnju s roditeljima kako bismo zajedno radili na optimalnom razvoju svakog djeteta, pružali podršku i razmjenjivali informacije o djetetovom napretku.
 
Kroz kontinuirano praćenje i evaluaciju rada vrtića, želimo biti organizacija koja je otvorena za promjene i prilagođavanje novim pedagoškim trendovima i potrebama djece i njihovih obitelji.
 
Naša krajnja vizija je vrtić koji će biti mjesto radosti, igre, učenja i razvoja za svako dijete koje nam je povjereno, te mjesto koje će biti prepoznato kao lider u području predškolskog odgoja i obrazovanja.

 


Ispiši stranicu