Vizija razvoja dječjeg vrtića

VIZIJA RAZVOJA DJEČJEG VRTIĆA:
Nastavljamo promovirati kulturu vrtića skrbeći o cjelovitom razvoju svakog djeteta. Primjenjujemo pristup koji se temelji na osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama svakog djeteta.  Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu, poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni
djelatnici planiraju svoj rad, poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja - optimalnog razvoja djeteta, poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece. 

 VRIJEDNOSNA DIMENZIJA
 CILJ: Podržavanjem suradničkog ozračja u vrtiću kreirati uvjete za postizanje više razine zajedničke odgovornosti svih djelatnika za djecu, prostor i cjelokupan odgojno-obrazovni proces.

SOCIJALNA DIMENZIJA
 CILJEVI: 


Ispiši stranicu