Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u rizičnim situacijama

Protokoli postupanja i preporuke za rad u DV Jabuka za vrijeme epidemije Covid-19

U trenutku upisa djeteta u Dječji vrtić roditelji očekuju i podrazumijevaju da je dijete sigurno i zaštićeno dok se oni nalaze na svom radnom mjestu. Odgovornost za djetetovu sigurnost u vrijeme dok boravi u vrtiću dijele svi djelatnici dječjeg vrtića. Dijete predškolske dobi, prije svega, od odraslih treba zaštitu, brigu, potporu i poticaje. Odrasli u vrtiću odgovorni su za to da organizacijski i materijalni uvjeti u kojima dijete boravi budu takvi da je dijete zaštićeno i sigurno.

Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u ričnim situacijama (pogledajte cijeli dokument)

 

Plan evakuacije i spašavanja Dječjeg vrtića Jabuka

 


Ispiši stranicu