Financijski akti

Financijski plan izrađuje se sukladno Zakonu o proračunu (''Narodne novine'', broj 87/08, 136/12, 15/15) i Uputama za izradu proračuna Grada Zagreba.

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020.
Bilješke uz uz Izvještaj o prihodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

Financijski plan za 2020. godinu
Izmjena plana nabave za 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019.
Bilješke uz izvještaj o obvezama za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019.
Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019.

Financijski izvještaj za 2018. godinu
Bilješke uz Financijski izvještaj


Procedure:

 


Ispiši stranicu