Kako u vrtiću podržavamo interes djece rane i predškolske dobi za znanstvenim aktivnostima

Suvremeno društvo  podrazumijeva visoku razinu usvojenosti znanstvene pismenosti koja se treba razvijati već od rane dobi. Kako  znanstvena pismenost čini jednu od osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja iznimno je važno podupirati razvoj specifičnih znanja, vještina i stavova iz područja znanosti. Prema tumačenju  stručnjaka znanstvenu pismenost određujemo kao sposobnost i volju za korištenje znanstvenih znanja i metoda koje se koriste za objašnjavanje svijeta prirode da bi se postavila pitanja i došlo do zaključaka temeljenih na dokazima. Ključni cilj je aktivno promišljanje svakog pojedinca o raznim problemima, od osobnih do globalnih. Znanstveno opismenjavanje djece u ranoj dobi pridonosi njihovu pozitivnom stavu  prema znanosti. Znanstvena pismenost u ranoj i predškolskoj dobi usmjerena je na to da djeca kroz  istraživačke aktivnosti usvajaju neka temeljna praktična znanja o načinima na koje funkcionira svijet koji ih okružuje, razvijaju i određene vještine i stavove  iz područja znanosti.
Kako se djeca uključuju u aktivnosti i uče o znanosti?
Dobrobit djeteta ogleda se u nizu pozitivnih učinaka na njegov razvoj,  posebice vezano uz vještine koje može razvijati tijekom istraživačko spoznajnih aktivnosti: promatranje, opisivanje, uspoređivanje, klasificiranje, nizanje, bilježenje zapažanja riječima, slikama, skicama, grafovima, postavljanje pitanja i zaključaka, uočavanje i rješavanje problema, komunikacijske vještine (govorenje, slušanje, snimanje, izvješćivanje), društvene vještine (vođenje, suradnja, diskutiranje o idejama i stavovima, slušanje tuđih gledišta). Tijekom istraživačkih aktivnosti dijete razvija i određene stavove kao što su znatiželja, entuzijazam, motivacija, odgovornost, originalnost, neovisnost mišljenja, upornost, poštivanje dokaza, otvorenost uma, kritičko razmišljanje.  Mnogi istraživači smatraju kako su djeca  rođeni znanstvenici, jer su znatiželja i potreba za istraživanjem ono što ih karakterizira.
Predmeti dječjih akcija istraživanja u okruženju dječjeg vrtića su: razni građevni i konstrukcijski elementi, raznovrsne prirodnine i prirodni sadržaji iz djeci dostupne okoline, odloženi i otpadni predmeti najrazličitijih oblika i namjena, audiovizualna sredstva, voda, pijesak, razne vrste zemlje i tla, glina, plastelin, rastresiti materijali (brašno, šećer, sol i sl.), dostupni radni instrumenti i predmeti (vage, kliješta, pilice, povećala i sl.), magneti, sredstva  i materijali za istraživanje i stvaranje zvuka, boja, za stvaranje efekta svjetlosti i elektriciteta, mehanizmi i dijelovi dotrajalih kućanskih aparata i sprava.
U okruženju vrtića djeca usvajaju znanost putem igre koja ima tri ključna elementa:
  1. eksperimentiranje:  tijekom eksperimentiranja djeca se pitaju „Što će se dogoditi ako…?“
  2. hipotetiziranje: postavljanje pretpostavki: djeca se pitaju „Ako učinim …dogodit će se…zato što…“
  3. refleksija: tijekom refleksije djeca povezuju nova sa starim iskustvima i pitaju se „Gdje sam ovo vidio /la ranije?“ ili „Otkud mi je ovo poznato?“
Iznimno je važno da djeca tijekom čitavog istraživanja primjećuju i razlikuju mnoga svojstva objekata i materijala. Na taj način intenzivira se njihov interes  za znanstvenim područjima, zadovoljavaju urođenu znatiželju i potrebu za razumijevanjem svijeta koji ih okružuje, svijeta u kojem odrastaju.
 
Uloga roditelja u poticanju znanstvene pismenosti djece
 
Za roditelje, najvažnije osobe u djetetovu životu koji su podrška, oslonac i primjer važna je njihova uključenost u obrazovanje svog djeteta. Uloga roditelja ogleda se u poticanju i pobuđivanju djetetova interesa za razna područja zanimanja i znanost. Angažman roditelja može pobuditi dječju znatiželju za istraživanjem pojedinih znanstvenih područja.  Informiranje roditelja o prednostima i važnosti znanstvenog obrazovanja kao i njihovo uključivanje u znanstvene projekte i aktivnosti u odgojno-obrazovnim skupinama svog djeteta , značajno može pridonijeti njihovoj većoj osviještenosti o ulozi istraživačkih aktivnosti  u obrazovanju djece za budućnost.
Naš zajednički cilj je osigurati optimalne uvjete u vrtićkom i obiteljskom okruženju kako bi svako dijete postalo znanstveno pismen pojedinac koji je sposoban učiti, razmišljati, rješavati probleme, donositi kreativne odluke i rješenja. 
 
Neke aktivnosti iz našeg vrtićkog okruženja…
Obilježavanje Svjetskog dana izumitelja: djeca su uz pomoć odgojiteljica i roditelja prikupila najvažnije podatke o našim izumiteljima i predstavili ih ostaloj djeci u skupini (kroz plakate ili kratku ppt prezentaciju). Izradila su zajedničke plakate i bolje upoznala pojedine izumitelje kao što su Nikola Tesla, Faust Vrančić, Ivan Vučetić, Slavoljub Penkala, Ferdinand Kovačević…
Aktivnosti smo nastavili obilježavanjem Dana profesora Baltazara kako bi ga djeca upoznala. Saznali su kako je Profesor Baltazar  lik iz hrvatske  animirane humoristične serije koja je snimana od 1967. do 1971. godine u Zagreb filmu. Svaka epizoda crtanog filma ima univerzalnu poruku vezanu uz humane vrijednosti kao što su prihvaćanje različitosti, optimizam i empatija.
Kroz raznovrsne likovne aktivnosti djeca su nacrtala Baltazargrad i  strojeve  „Profesora Baltazara“. Napravili su nacrte svog „Izuma iz mašte“. Uz pomoć roditelja nastali su raznovrsni strojevi Profesora Baltazara koji rješavaju naše problemske situacije kao što su : pretvaraju tugu u radost, izrađuju određene predmete koji nam nedostaju, pripremaju omiljena jela i slatkiše, pročišćavaju zagađeni zrak i vodu i sl…
 
               

                                 
                                                                                         Pripremila Lidija Pavelić, pedagoginja
                                                                                                      (prema L. Vujičić i suradnici (2017). 
                                                                                                      Razvoj znanstvene pismenosti u
                                                                                                      ustanovama ranog odgoja)


Ispiši stranicu