Uloga obitelji u jačanju otpornosti djeteta

U trenutnim epidemiološkim uvjetima  i izvanrednim situacijama u odnosu na elementarne nepogode i katastrofalni potres,  izniman značaj ima suvremena obitelj i senzibiliziranje roditelja o načinima kako novonastale okolnosti utječu na djecu. Ključna odrednica svake suvremene obitelji je percipiranje  djeteta  kao ravnopravnog člana obitelji koji od obitelji dobiva određene ideje, temeljna pravila ponašanja i ima pravo na svoje   izražavanje i djelovanje. Neosporna je činjenica kako svaka krizna situacija u društvu ostavlja loš trag i na obitelj. U trenutnim okolnostima iznimno je zahtjevno biti roditelj i prihvatiti odgovornosti roditeljstva. Kako je  uloga roditelja pružiti djetetu podršku kako bi odraslo u odgovornog člana društva, razvilo osjećaj empatije i osjetljivost za potrebe drugih, kao i otvorenost za različitosti i uvažavanje istih, razvijanje  vještina asertivnog ponašanja, izražavanja svojih mišljenja i stavova i uvažavanje različitih mišljenja, te razvoj sposobnosti nenasilnog rješavanja sukoba, posebice ja važna interakcija roditelja i djece.  Interakcija  im omogućuje učenje kroz razmjenu znanja, iskustava, mišljenja i iskazivanje emocija.  Uspješni roditelji pronalaze djelotvorne strategije  suočavanja sa stresom, ne samo sa stresom roditeljstva, već i s različitim stresnim događajima. Iznimno je važno pripremiti sebe i dijete kako bi se mogli uspješno nositi sa stresnim životnim situacijama i promjenama. Posebice je značajna psihološka otpornost koja podrazumijeva nošenje sa stresom i oporavak od traumatičnih i stresnih događaja. Zapravo, to je proces dobrog prilagođavanja teškim okolnostima. Uključuje misli i ponašanja koja svatko može naučiti i razviti tijekom života. Važno je napomenuti kako osobe s visokim stupnjem  otpornosti iz negativnih situacija s kojima se suočavaju nauče nešto  ispravno i korisno za sebe. Temeljna odlika otporne djece je  češća spremnost za preuzimanje zdravih rizika, znatiželja uz poznavanje osobnih granica. Djeca koja steknu vještine i samopouzdanje suočavanja s problemima spremna su za životne teškoće. Uspješnijim nošenjem s problemima razvijaju osjećaj svoje sposobnosti i snage. U razvijanju otpornosti pomažu sljedeći zaštitni faktori: 
  • Individualne karakteristike djeteta: samopouzdanje, empatija, socijalne vještine, regulacija emocija, smisao za humor, sklonost rješavanju problema
  • Obitelj: bliski odnosi s roditeljima, zdrava obiteljska atmosfera, odgojni stil
  • Zajednica: članovi proširene obitelji, prijatelji, pozitivno iskustvo vrtića, sigurno susjedstvo

 Kako povećati psihološku otpornost djeteta?

 Za lakše razumijevanje  svakodnevnih životnih situacija djeci je potrebno objasniti kako je: 

 Pripremila
Lidija Pavelić, pedagoginja

 


 


 

Ispiši stranicu