Kraći program odgoja za okoliš i održivi razvoj

Provedba posebnog kraćeg programa odgoja  za okoliš i održivi razvoj usmjerena je na ostvarivanje općeg cilja, što podrazumijeva poticanje humanih vrijednosti  i razvoj ekološke osjetljivosti djece primjenom modela aktivnog učenja u svakodnevnim vrtićkim situacijama. 

U odgojno-obrazovnom  radu s djecom provodimo aktivnosti usmjerene na:
 
Naše sustavno djelovanje ogleda se u promoviranju življenja humanih vrijednosti u svakodnevnim vrtićkim aktivnostima,   razvijenoj ekološkoj osjetljivosit djece, aktivnom učenju  u   uočavanju,  doživljavanju eko-problema  i pronalaženju rješenja, kao i razvijenom senzibilitetu za važnost biološke raznolikosti na lokalnoj razini.  


Ispiši stranicu